Про організацію заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19

Н А К А З

17.03.2020 №104-од

Про організацію заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211,
з метою запровадження превентивних заходів щодо стримування швидкого
поширення збудника СOVID-19 на території Хмельницької області, беручи до
уваги наказ Міністерства освіти і науки України №406 від 16 березня 2020 року
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19»
та статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року №1623/29752 та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1.Структурним підрозділам з питань освіти районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівникам закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти і підвищення кваліфікації:
1) установити режим підвищеної готовності функціональної підсистеми
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях
(з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту
для запобігання виникненню надзвичайної ситуації внаслідок можливого
поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19;
2) на період карантину заборонити проведення навчальних, культурних,
спортивних методичних та інших масових заходів;
3) забезпечити виконання превентивних заходів щодо попередження
поширення коронавірусу СОVID-19 та інформування здобувачів освіти і
працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку
захворювання;
4) організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного
навчання;
5) надати закладам освіти організаційну та методичну допомогу у
розробленні заходів щодо відпрацювання після нормалізації ситуації програмового
матеріалу відповідно до навчальних планів та програм;
6) запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладів
освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого
режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 4 жовтня 2006 року № 359;
7) визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно,
забезпечивши при цьому належні результати роботи;
8) припинити відрядження працівників;
9) не допускати до роботи працівників, які відвідували країни інфекційного
ризику на термін 14 днів з дня прибуття їх додому;
10) допускати присутність працівників на робочих місцях лише у разі
крайньої необхідності, запровадивши щоденний температурний скринінг
працівників, необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої
гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушнички, серветки тощо);
11) забезпечити надання інформації працівникам структурних підрозділів та
громадянам за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій;
12) скасувати або перевести у телефонний або відеорежим усі нарадчі
заходи;
13) обмежити проведення особистого прийому громадян;
14) обмежити доступ сторонніх осіб у приміщеннях органів управління
освітою та закладів освіти;
15) забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
температурного режиму у закладах та установах освіти;
16) забезпечити проведення дезінфекційних заходів в приміщеннях закладів
освіти.

2.Організацію виконання цього Наказу покласти на керівників структурних
підрозділів з питань освіти районних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування, керівників закладів освіти у Хмельницькій області.

3.Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту Олег ФАСОЛЯ